Hartelijk welkom!

Op deze website kunt u, muziek beluisteren, de biografie lezen en een overzicht van composities en bewerkingen vinden van Nico van den Hooven.

Ik geloof in mijn vak, in mijn leerlingen en in de creativiteit van mensen. Ik geloof erin creativiteit te ontwikkelen en daar wil ik graag mee bezig blijven…

– credo van Nico van den Hooven

CD van Nico van den Hooven

Wij wijzen u graag op het heugelijke feit dat er een CD is verschenen op 5 oktober 2019 van Nico van den Hooven met Bach werken. Op deze CD speelt Nico één van zijn Bach transcripties (BWV 1062-2). Meer leest u hierover op de pagina muziek.

Transcripties van Nico van den Hooven

Wij wijzen u ook graag op het feit dat er transcripties van Nico van den Hooven zijn uitgegeven op 5 oktober 2019. Het gaat hier om BWV 1060 en 1062 die Nico heeft bewerkt voor orgel. Meer leest u hierover op de pagina composities.

Nico van den Hooven
Nico van den Hooven zomer 1990

De kunst van Johann Sebastian Bach is het hoogste dat ooit door mensen is voortgebracht; zij is het werk van een geest die de poging waagt het universum door zijn architectonische proeven te benaderen.

– Dit citaat is jaren lang opgenomen geweest in de programmaboekjes van de Bach concerten van Nico van den Hooven.
Het eerste programmaboekje waarin dit citaat vermeld stond stamt uit 1978.

Tot slot

Wij hebben ons best gedaan om de inhoud van deze site zo kloppend mogelijk te maken en alle rechthebbenden recht te doen. Mochten er onverhoopt toch fouten zijn ingeslopen, foto’s of muziek gebruikt zijn waarvan de rechten niet bij ons liggen of anderszins zaken niet kloppen dan excuseren wij ons daar bij voorbaat voor. Neemt u in dat geval direct contact met ons op dan zullen wij dit herstellen.